Bruto mēnešalga jeb alga pirms nodokļu nomaksas:
      EUR, mēnesī
Apgādājamo skaits:
Papildus nodokļa atvieglojumi (piem., par invaliditāti)*:
  EUR, mēnesī

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme:
23%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme:
10.5%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām no 2016.gada:
EUR


Gads Piemērotais neapliekamais minimums (NM), EUR/mēn Ikmēneša neto alga ("uz rokas"), EUR** Mēnešalgas izmaiņas pret iepriekšējo gadu, EUR Piemērojamais neapliekamais minimums (NM), EUR Atgūstamā summa, iesniedzot deklarāciju par iepriekšējo gadu*** Reālie neto gada ienākumi, ja atgūts iepriekšējā gada NM, EUR
2016
2017
2018

* Atvieglojums personām ar I un II grupas invaliditāti 154 eur, III grupas invaliditāti 120 eur, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 154 eur.
** Ikmēneša ienākumu izmaiņas no 2017.gada līdz 2020.gadam saistītas ar pakāpenisku piemērotā neapliekamā minimuma samazinājumu. Skatīt tabulu
*** Pārmaksāto ienākuma nodokli par tekošo gadu iespējams atgūt nākamajā gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Svarīgi! Aprēķinā tiek ņemti vērā tikai algota darba ienākumi. Lai uzzinātu precīzas summas vai aprēķinu atsevišķiem gadījumiem (piemēram, neapliekamā minimuma aprēķinu nepilnam gadam vai situācijās, kad papildus darba algai tiek gūti arī citi ienākumi), lūdzam Jūs vērsties Valsts ieņēmumu dienestā.