Bruto mēnešalga jeb alga pirms nodokļu nomaksas:
EUR, mēnesī
Apgādājamo skaits:
Papildus nodokļa atvieglojumi (piem., par invaliditāti):
EUR, mēnesī

Alga 2018. gadā
0
-
Alga 2017. gadā
0
=
Starpība
0Iemaksas veids
2017
2018
Piemērojamais neapliekamais minimums*:
0
0
Atvieglojums par apgādībā esošām personām:
0
0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**:
0
0
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis:
0
0
Ikmēneša neto alga ("uz rokas")***:
0
0
2017
2018
VSAOI darba devējam:
0
0

2017
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme
23%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
10.5%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
175 EUR
Neapliekamais minimums
60 EUR

2018
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'000 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'000.01 līdz 55'000 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 55'000.01
31.4%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
11%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
200 EUR
Neapliekamais minimums
0-200 EUR


* 2017.gadā ikmēneša ietvaros piemēro 60 eiro, atlikumu (ja tāds rodas) atgūst iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
** 2017.gadā, iekļaujot solidaritātes nodokli.
*** Vidējā ikmēneša neto alga par 2017.gadu iekļauj atgūstamo pārmaksāto IIN, kas radies diferencētā neapliekamā minimuma dēļ.