Bruto mēnešalga jeb alga pirms nodokļu nomaksas:
EUR, mēnesī
Apgādājamo skaits:
Papildus nodokļa atvieglojumi (piem., par invaliditāti):
EUR, mēnesī

Alga 2020. gadā
0
-
Alga 2019. gadā
0
=
Starpība
0Iemaksas veids
2019
2020
Piemērojamais neapliekamais minimums*:
0
0
Atvieglojums par apgādībā esošām personām:
0
0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
0
0
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis:
0
0
Ikmēneša neto alga ("uz rokas"):
0
0
2019
2020
VSAOI darba devējam:
0
0

2020
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'004 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'004.01 līdz 62'800 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 62'800.01 EUR
31.4%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
11%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
250 EUR
Neapliekamais minimums
0-300 EUR

2019
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'004 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'004.01 līdz 62'800 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 62'800.01 EUR
31.4%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
11%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
230 EUR
Neapliekamais minimums
0-230 EUR


* Precīzu prognozēto neapliekamā minimuma apmēru var apskatīt VID EDS sistēmas “Algas nodokļa grāmatiņā”. Kalkulatorā ņemta vērā tikai norādītā mēnešalga, taču tā apmēru ietekmē gan ienākumu svārstības (algas izmaiņas, slimība, ilgstoša prombūtne), gan arī cita veida ienākumi (ja tādi personai ir), kas tiek summēti gada ietvaros.