Bruto mēnešalga jeb alga pirms nodokļu nomaksas:
EUR, mēnesī
Apgādājamo skaits:
Papildus nodokļa atvieglojumi (piem., par invaliditāti):
EUR, mēnesī

Alga 2020. gadā
0
-
Alga 2019. gadā
0
=
Starpība
0Iemaksas veids
2019
2020
Piemērojamais neapliekamais minimums:
0
0
Atvieglojums par apgādībā esošām personām:
0
0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
0
0
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis:
0
0
Ikmēneša neto alga ("uz rokas"):
0
0
2019
2020
VSAOI darba devējam:
0
0

2020
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'004 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'004.01 līdz 62'800 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 62'800.01 EUR
31.4%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
11%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
250 EUR
Neapliekamais minimums
0-300 EUR

2019
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'004 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'004.01 līdz 62'800 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 62'800.01 EUR
31.4%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
11%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
230 EUR
Neapliekamais minimums
0-230 EUR