Bruto mēnešalga jeb alga pirms nodokļu nomaksas:
EUR, mēnesī
Apgādājamo skaits:
Algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta darba devējam:
Papildus nodokļa atvieglojumi (piem., par invaliditāti):
EUR, mēnesī
Vēlos norādīt precīzu neapliekamo minimumu:

Alga 2021. gadā
0
-
Alga 2020. gadā
0
=
Starpība
0Iemaksas veids
2020
2021
Piemērojamais neapliekamais minimums*:
0
0
Atvieglojums par apgādībā esošām personām:
0
0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
0
0
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis:
0
0
Ikmēneša neto alga ("uz rokas"):
0
0
2020
2021
VSAOI darba devējam:
0
0

2020
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'004 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'004.01 līdz 62'800 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 62'800.01 EUR
31.4%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
11%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
250 EUR
Neapliekamais minimums
0-300 EUR

2021
 
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā līdz 20'004 EUR
20%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 20'004.01 līdz 62'800 EUR
23%
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme algai gadā no 62'800.01 EUR
31%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme
10.5%
Atvieglojums par apgādībā esošām personām
250 EUR
Neapliekamais minimums
0-300 EUR


* Precīzu prognozēto neapliekamā minimuma apmēru var apskatīt VID EDS sistēmas “Algas nodokļa grāmatiņā”.

Kalkulatorā ņemta vērā tikai norādītā mēnešalga, taču tā apmēru ietekmē gan ienākumu svārstības (algas izmaiņas, slimība, ilgstoša prombūtne), gan arī cita veida ienākumi (ja tādi personai ir), kas tiek summēti gada ietvaros.