Slimības dienas Darba dienas Darba stundas

✓
Rezultāti
Personām ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām no darbnespējas pirmās līdz trešajai dienai izsniegs darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts. To piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja persona būs nosūtīta veikt Covid-19 testu un analīzes būs pozitīvas, slimības pabalstu piešķirs līdz dienai, kad darbspējas būs atgūtas. Savukārt, ja analīzes būs negatīvas, bet darbnespēja turpināsies, B lapa būs noslēdzama trešajā dienā un atverama darbnespējas lapa A.

Dienas izpeļņa uz rokas: ?
22 darba dienas
Slimības dienas:
A lapas pabalsts:
B lapas pabalsts:
Lapa Dienas likme Diena Slimības pabalsts
Vērts zināt:
B lapas slimības pabalstu izmaksā, ja pabalsta saņēmējs ir bijis nodarbināts vismaz 3 mēnešus pēdējo 6 mēn laikā vai vismaz 6 mēnešus pēdējo 24 mēn laikā pirms mēneša, kurā iestājusies slimība. No B lapas slimības pabalsta tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šī kalkulatora aprēķinos tas jau piemērots.