Slimības dienas Darba dienas Darba stundasLapa Dienas likme Diena Slimības pabalsts


Vērts zināt:
B lapas slimības pabalstu izmaksā, ja pabalsta saņēmējs ir bijis nodarbināts vismaz 3 mēnešus pēdējo 6 mēn laikā vai vismaz 6 mēnešus pēdējo 24 mēn laikā pirms mēneša, kurā iestājusies slimība. No B lapas slimības pabalsta tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šī kalkulatora aprēķinos tas jau piemērots.