Slimības dienas Darba dienas Darba stundas
No 2020. gada 16. novembra tiem, kuri saslimuši ar Covid-19 vai atrodas karantīnā (bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo), tiek izsniegta darbnespējas lapa B. Slimības pabalstu maksā sākot ar pirmo prombūtnes dienu.Lapa Dienas likme Diena Slimības pabalsts


Vērts zināt:
B lapas slimības pabalstu izmaksā, ja pabalsta saņēmējs ir bijis nodarbināts vismaz 3 mēnešus pēdējo 6 mēn laikā vai vismaz 6 mēnešus pēdējo 24 mēn laikā pirms mēneša, kurā iestājusies slimība. No B lapas slimības pabalsta tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šī kalkulatora aprēķinos tas jau piemērots.