€ / mēnesī
€ / mēnesī
Ja nepieciešams, precizē rādītājus atbilstoši savai situācijai

Aprēķini  Grūtniecība (mēnešos) Bērna vecums (mēnešos)
7 8 1 2 3-12 13-15 16-18 19-24
Maternitātes pabalsts - 1.daļa
Bērna piedzimšanas pabalsts
Maternitātes pabalsts - 2.daļa
Paternitātes pabalsts
Vecāku pabalsts*
?
?
Ģimenes valsts pabalsts**
Bērna kopšanas pabalsts***
Kopā, EUR


* Vecāku pabalsta apmērs mēnesī rēķināts uz 30 dienām!
** Ieskaitot par jau esošiem bērniem līdz to 15 gadu vecumam vai 20 gadu vecumam, ja bērns mācās šajā laika posmā
*** Pabalsta aprēķins ietver piemaksu, ja dzemdībās piedzimst vairāki bērni (dvīnīši, trīnīši, utt.)

Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzu, vērsieties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā!