i
Informācija par darbinieku

Vidējie mēneša bruto ienākumi
(pirms nodokļu nomaksas) 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2 mēnešus pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas.*

Darba stāžs bezdarbnieka statusa piešķiršanas brīdī


* Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros personai bijuši viszemākie un visaugstākie ienākumi.

Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzam Jūs vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

✓
Rezultāti

Vidējie mēneša bruto ienākumi

Darba stāžs bezdarbnieka statusa piešķiršanas brīdī

Pabalsta saņemšanas mēnesis un summa EUR

Ja darbs pārtraukts pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar pārkāpumu, bezdarbnieka pabalstu piešķir ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

1. mēnesis
2. mēnesis
3. mēnesis
4. mēnesis
5. mēnesis
6. mēnesis
7. mēnesis
8. mēnesis
9. mēnesis

* Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros personai bijuši viszemākie un visaugstākie ienākumi.

Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzam Jūs vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.